یکی از مهمترین زمینه های فعالیت شرکت واردات و ترخیص سخت افزار و دستگاههای Crypto Currency Miner می باشد